Nasze działania

Diagnozy- Testy- Opinie

WYDAJEMY OPINIE W SPRAWACH : informacje: 884 84 84 99      objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno –…
Read More

Półkolonie z Szczecinie 2017

Wspieramy rodziny o niskim statucie ekonomicznym. Od 2013 dofinansowujemy wypoczynek letni dzieciom, których rodziców nie stać na taki wydatek. Organizujemy przez całe wakacje 2017 półkolonie w Szczecinie na prawo i…
Read More

WWR

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe, intensywne i wyspecjalizowane działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów jego nieprawidłowego funkcjonowania do…
Read More

Prowadzimy Terapie konieczne we wsparciu Wczesnego Wspomagania Dziecka

Rodzicu jeśli jesteś zaniepokojony rozwojem swojego dziecka, dostajesz sygnały od osób trzecich, ze jego rozwój może przebiegać nieharmonijnie zgłoś się do naszej Poradni Psychologicznej. Zespół powołanych do badań fachowców przebada…
Read More

DOBRY NAUCZYCIEL

TU SZCZEGÓŁY SZKOLENIA:   OGŁASZAMY NABÓR NA SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI " DOBRY NAUCZYCIEL" SZKOLENIE MA NA CELU WYŁONIENIE NAUCZYCIELI, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ 3 PODSTAWOWE NORMY , KONIECZNE DO PRACY PEDAGOGICZNEJ ,…
Read More