Jesteśmy grupą ludzi- specjalistów i pasjonatów, którzy postanowili część swojego życia poświęcić misji

” Troski o Każde Dziecko ”

 • bez podziałów na lepsze i gorsze
 • beż podziałów wynikających z zamożności rodziny
 • bez podziałów na jego słabości, dysfunkcje, ogólny rozwój
 • bez podziałów na grzeczne i niegrzeczne

TO MY DOROŚLI MOŻEMY DAĆ KAŻDEMU 1DZIECKU SZANSE NA SZCZĘŚLIWE ŻYCIE NA JAKIE ZASŁUGUJE!

Każde dziecko w swej naturze jest spontaniczne, chłonne, otwarte i chętne do podejmowania wszelkiego rodzaju działań. To co „zaszczepimy” od najmłodszych lat w małym dziecku będzie owocować w przyszłości.

Polsce niezbędny jest ogólnokrajowy system wykrywania wczesnych objawów nieprawidłowości rozwojowych, dzięki któremu dzieci z podejrzeniem  zaburzeń zostaną szybko skierowane na diagnozę. To dla dzieci i ich rodziców bardzo ważne – bez diagnozy, nie można rozpocząć terapii, która często dla dzieci jest jedyną szansą na samodzielność.

Chcemy stwarzać dzieciom jak najlepsze warunki do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, rozwijania samodzielności i kreatywności.

Szczególnie dbamy o dobro tych dzieci, które mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie: z małych miejscowości, ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo. Chcemy przyczynić się do ukształtowania nowego pokolenia twórczych i ciekawych świata ludzi, którzy w życiu będą kierowali się zasadami tolerancji i solidarności społecznej.

Działamy we współpracy z rodzicami, nauczycielami, organizacjami pozarządowymi, samorządami i instytucjami pomagającymi dzieciom. Upowszechniamy nowoczesne rozwiązania pedagogiczne i wysokie standardy edukacyjne.

NASZE DZIAŁANIA

Nasze działania

W latach 2013-2015

Terapeuci, Lekarze i Psycholodzy w formie wolontariackiej zorganizowali:

 • Wczesne badania przesiewowe psychologiczne, pediatryczne, logopedyczne, pedagogiczne. itp
 • Badania przesiewowe psychiatryczne dla dzieci w wieku 1-3 rż
 • Badania przesiewowe „Badam bo kocham” (wykrywanie dysfunkcji i klasyfikacja do WWRD)pomagam
 • Pomoc rodzicom posiadającym dzieci z dysfunkcjami/ ułatwienie współpracy ze szkołą/ respektowanie zaleceń poradni psychologicznych.
 • Organizacja terapii dla dzieci objętych programem
 • Współpraca z Organizacjami Samorządowymi przy pomocy dzieciom niepełnosprawnym
 • Organizacja nieodpłatnych zajęć przedszkolnych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 • Umożliwienie dostępu do objęcia pomocą z zakresu WWRD – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*